Ustredny

Ať už máte přidělenou veřejnou pevnou IPv4 adresu a nebo nikoliv, lze se vždy připojit. V případě, že máte pevnou veřejnou IP adresu přidělenou doporučujeme nakonfigurovat Account Trunk.

A pokud ji nemáte tak Register Trunk.

Tuto informaci nám prosím sdělte při zřízení služby, ať můžeme připravit konfiguraci z naší strany.

 

Typy trunků:


Register Trunk - Dynamický trunk s registrací, a s ověřením jménem a heslem

Basic
Name: NazevTrunkuREG
Trunk Status: Enabled
Protocol: SIP
Trunk Type: Register Trunk
Transport: UDP
Hostname: sip.axfone.cz/sk
Username: NazevTrunkuREG
Authentication Name: NazevTrunkuREG
Password: ******
Caller ID Number: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů
Caller ID Name: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů

SIP: General
Default Incoming/Outgoing Registration time: 300


Account Trunk - Statický trunk (bez registrace, pouze oproti IP), s ověřením jménem a heslem

 

Basic
Name: NazevTrunkuIPAuth
Protocol: SIP
Trunk Type: Account Trunk
Transport: UDP
Hostname: sip.axfone.cz/sk
Username: NazevTrunkuIPAuth
Authentication Name: NazevTrunkuIPAuth
Password: ******
Caller ID Number: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů
Caller ID Name: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů


Peer Trunk - Statický trunk (bez registrace, pouze oproti IP), bez ověření

Basic
Name: NazevTrunkIP
Protocol: SIP
Trunk Type: Peer Trunk
Transport: UDP
Hostname: sip.axfone.cz/sk
Caller ID Number: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů
Caller ID Name: ponechte prázdné pokud nechcete přepis u všech odchozích hovorů

 


 

(!)Pro ověření odchozího hovoru musíte zaslat CallerID z rozsahu přidělených čísel.

 

Codec:
Selected: G729A,a-law,u-lawAdvanced
Qualify: YES (výchozí)
DTMF: RFC4733 (výchozí)
DID Number: (!) Vyplňte čísla, která bude ústředna obsluhovat pro příjem hovorů
P Asserted Identity (lze použít, ve výchozím nastavení není nutné)
Send Privacy ID (lze použít, ve výchozím nastavení není nutné)
Diversion: DOD Number (alternativně lze použít Extensions number - pokud máte názvy Extenzí jako platná telefonní čísla)
Progress Inband: YES (doporučeno)DOD (Destination Outbound DID)
 * Doporučujeme vždy nastavit
 * Jedná se o vazbu klapky na reálné telefonní číslo
 
General --> Preferences
Tone Region: Czech Republic (výchozí)SIP: General
UDP Port: 5060 (výchozí)
RTP Port: 10000-20000Default Incoming/Outgoing Registration time: 300

SIP: NAT
Použijte v případě, že vám router přidává IP z místní sítě do odchozí komunikaceNAT Type: STUN
Pro STUN - vyplňte STUN server, který vám bude vracet Vaší veřejnou IP adresu, nemáte-li jej pak

NAT Type: External IP Address
External IP Address: Vaše veřejná IP adresa
Local Network Identification: Napište rozsah Vaší místní sítě, např.: 192.168.0.0/255.255.255.0
NAT Mode: YesSIP: Advanced
Allow RTP Re-Invite: No

(!) Pro plnou funkčnost je ještě nutno si donastavit Outbound Routes, kde lze použít obecný dialpattern X. pro všechna čísla. Na řádách SXX je již přednastaveno.
(?) http://demo.yeastar.com/
Username: admin
Password: password

Yealink mpbx100 - dynamický trunk

01-pridani trunku

 Přidání trunku

Lze nastavit "dynamický trunk s registrací" - jako "Add VoIP Trunk" a nebo "statický trunk bez registrace" - jako "Add Service Provider".

 

02-konf trunku

 Dynamický trunk

  • Název providera bude "Axfone", Hostname i Domain musí být vyplněné shodně jako "sip.axfone.cz".
  • Kodeky jsou aLaw, uLaw, g729 - dodržujte pořadí, volba se může objevit až po vytvoření trunku, uložení a znovu otevření dialogu.
  • Realm se nevyplňuje.
  • Definujte DOD (Direct Outward Dialing) - pro volání ven a funkční přesměrování.

 

03-nat

Pokud je problém s NATem/SIP ALG zkuste IP vnutit zde.
External IP Address: vyplňte veřejnou pevnou IP adresu, kterou máte přidělenou od poskytovatele internetu.
External Host: ponechte prázdné!
External Refresh Interval: 30
Local Network Identification: místní síť/maska (Př: 192.168.1.0/255.255.255.0 Pozn.: Značení sítě končí vždy nulou! )
Allow RTP Re-invite: no

 

04-sip reg expires

Rozsah RTP portů - musí být povolen i na firewallu, včetně signalizace na 5060, protokol UDP
RTP Port Start = 10000
RTP Port End = 20000
Default Incoming/Outgoing Registration Time: 300

 

  05 diversion headers

Diversion headers, které jsou nutné pro správnou funkčnost přesměrování, jsou k dispozici až od firmware  x.20.0.21, poté je zaškrtnete zde:
PBX/Advanced Settings/SIP Settings/Advanced Settings zaškrtněte položku „Diversion ID“

 

(!) Pro plnou funkčnost je ještě nutno si donastavit Outbound Routes, kde lze použít obecný dialpattern X. pro všechna čísla
(?) http://demo.yeastar.com/
Username: admin
Password: password

 

V případě nastavení na ústřednu doporučujeme nechat si službu zkonfigurovat na trunk, o tomto je nás nutno informovat předem. Počet přidělených hlasových kanálů závisí na předpokládaném vytížení.

Podporujeme dynamický trunk s registrací i statický trunk (bez registrace) s autorizací a nebo bez.

 

Obecně pro SIP (CHAN-SIP):

/etc/asterisk/sip_additional.conf nebo sip.conf


type=friend
qualify=yes/no ;otestujte si, výchozí je "no"
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw&g729 ;pokud nemáte licenci na g729 tak to bude bez "&g729"
canreinvite=no
nat=force_rport,comedia
callerid=vase <cislo> ;co pošlete pro identifikaci, povinný parametr pro identifikaci zákazníka!

 

A potom se to liší, pro statický trunk oproti pevné IP s heslem:

username=name
secret=pass
host=sip.axfone.cz/sk
insecure=no
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=nase_ip/255.255.255.255

Pro statický trunk oproti pevné IP bez hesla:


host=sip.axfone.cz/sk
insecure=port,invite
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=nase_ip/255.255.255.255

Pro dynamický:


username=name
secret=pass
host=sip.axfone.cz/sk
insecure=no

a tento má ještě registrační řetězec:

/etc/asterisk/sip_registration.conf nebo sip.conf

register => "trunk_name: heslo@nase_ip"

 

Další dodatečná nastavení jsou pak shodná

/etc/asterisk/sip_general_custom.conf nebo sip.conf

realm=vasedomena.xy
useragent=pbx.vasedomena.xy
context=from-internal
language=cz
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
registerattempts=10
srvlookup=yes
disallow=all
allow=alaw&ulaw&g729 ;pokud nemáte licenci na g729 tak to bude bez &g729
defaultexpirey=300
maxexpirey=3600
featuredigittimeout=1500
session-timers=refuse
storesipcause=yes
pedantic=no
tos_sip=af31
tos_audio=ef*

 

Nastavení RTP

/etc/asterisk/rtp.conf

rtpstart=10000
rptend=20000

A někdy ještě může být zapotřebí si upravit místní NAT

/etc/asterisk/sip_nat.conf

nat=yes
externip=XXX.XXX.XXX.XXX        ;zde vepište vaši fixní veřejnou IP adresu
localnet=mistni IP/255.255.255.0 ;a zde IP sítě, tak končí vždy nulou, např 192.2.2.0
externrefresh=30
qualify=yes                                ;volitelné

 

 (!) Pro přesměrování je třeba nám zasílat Diversion Headers
 (!) Čísla zasílejte v mezinárodním formátu vč. úvodních nul (00 + E.164) a nebo v národním CZ/SK, vždy pro odpovídající SIP
 (?) Pro editaci použijte třeba editor 'nano' a nebo 'joe'